Andreas Orfjell
mars 17, 2022 Inbound marketingInnholdPodcast 0 Comment

Det er høy verdi i å produsere podcaster fordi det ikke bare er et verktøy for å øke merkevare, men et medie som skaper verdi for publikum. Lyttere kan føle tilknytning, troverdighet, tilhørighet, lære og være en del av fellesskapet mens de deltar i diskusjoner.

Podcast er mer enn markedsføring

Podcaster er informative og har kunnskap som er interessant for publikum. De er ikke bare et verktøy for markedsføring, men også for å øke rekkevidden. En god podcast med godt relevant innhold for lyttere skaper tillit og langsiktige kundeforhold.

Publikum som lytter til podcaster er mer lojale og har samtidig større sannsynlighet for å holde seg oppdatert og kontakt med merkevaren på andre sosiale medier. Derfor kan podcaster være et effektivt verktøy for å kanalisere mer trafikk til andre sosiale mediekanaler som merkevaren har.

B2B podcast

I B2B-bedrifter (bedrifter som jobber med andre bedrifter som kunder – business to business) er det vanskelig å lage en markedsføringskampanje som kan spille på følelsene hos beslutningstagerne i den andre virksomheten. Ofte fanger ikke personlige historier og forretnings historier fantasien slik de ville gjort for B2C-markedsføring. Podcaster er en engasjerende måte for B2B-selskaper å dele historiene sine på.